Snaren

Snaren komen in 3 soorten materialen. Hieronder vindt u de prijs per meter:

Materiaal Prijs/m(*)

Ijzer (wit)

2,75 €/m

Messing (geel koper)

3,40 €/m

Rood koper

4,10 €/m

(*) Exclusief verzendkosten.

Hieronder de courant voorkomende diameters in mm. Voor andere diameters gelieve te mailen.

Rood koper Messing Ijzer
  0.19 0.19
  0.21 0.21
  0.23 0.23
  0.25 0.25
  0.27 0.27
  0.30 0.30
  0.33 0.33
  0.36 0.36
  0.40  
  0.44  
0.48 0.48  
0.52 0.52  
0.56 0.56  
0.60    
0.65    

De snaren worden geleverd voorzien van een "oogje" zodat u de snaar probleemloos achteraan kunt vast haken aan het aanhechtingspunt van de klavecimbel.

De lengte die u nodig heeft moet u meten vanaf het aanhechtingspunt tot aan de stempin. Voeg er dan nog 20 cm extra aan toe.

Rood koper komt uitsluitend voor in de laagste bassen van het instrument.
Geel koper (messing) kan zowel voorkomen in het ganse instrument (vooral bij Italiaanse instrumenten) als in het gebied tussen de baskant en de diskant (hoge register).
Ijzeren snaren komen in zowat alle gevallen voor in de hogere kant van het instrument.
Door oxidatie is het soms niet altijd evident om welk materiaal het gaat. In geval van twijfel, zie de uitleg die hieronder volgt.

Van belang is dat u ook de diameter van de snaar specificeert. Indien u niet zeker bent, probeer dan minstens de volgende drie vragen te beantwoorden:

1.) Op welke toonhoogte is uw instrument gestemd?

Bij veel instrumenten is de middelste la (a1) gestemd op de  huidige standaard van 440 Hz (zoals een hedendaagse piano). De historische hoogte van deze noot heeft veel gevarieerd doorheen de tijden en waarden van 392 tot 466 kwamen voor in diverse periodes en gebieden.

2.) Om welke noot gaat het?

In de tekening hieronder ziet u een klavier van 5 octaven. De "gewone" of "middelste" la heet hier a1:

 

3.) Wat is de sprekende lengte van de snaar?

Hieronder verstaan we het gedeelte van de snaar dat trilt en dus bepalend is voor de klank. Meer bepaald gaat het over de afstand van de brug (het S-vormige stuk op de klankbodem) tot aan de kam (het houten gedeelte waar de snaren over lopen vlak voor ze bij de stempinnen komen).


 

4.) Welk soort instrument heeft u?

De besnaring van een klavecimbel, virginaal of clavichord verloopt niet identiek. Indien mogelijk specificeer ook als het gaat om een Vlaams, Duits, Frans, Engels, Italiaans, etc instrument en uit welke periode de copie gebaseerd is. Graag ook een vermelding als het gaat om een zogenaamd "revival" instrument zoals Pleyel, Sperrhake of andere instrumenten die voor 1970 gebouwd zijn.
 

5.) Indien u zeker bent:

Uit welk soort materiaal bestaat de snaar? Doorgaans zijn bovenstaande vragen voldoende om u verder te helpen maar deze extra informatie kan soms nuttig zijn indien het gaat om een snaar die zich vlak bij een overgang van het ene naar het andere materiaal bevindt.

Gelieve ook te vermelden als deze snaar vrij frequent breekt: dit kan duiden op een verkeerde diameter of materiaalsoort. Indien u met heel wat snaren problemen heeft, neem dan ook eens een  kijkje op de "onderhoud" van deze site.